Đăng Ký

Posted on

Đăng ký tài khoản CMD368 trong 2 phút, chi tiết các bước như sau:

Bước 1: Điền thông tin tài khoản

Điền đầy đủ thông tin tài khoản vào form đăng ký gồm:

  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Nhập lại mật khẩu

Lưu ý: khi điền tên đăng nhập bạn cần bấm vào nút “kiểm tra tính hợp lệ” để kiểm tra tên đăng nhập của bạn đã được sử dụng hay chưa. Ngoài ra, mật khẩu cần điều tối thiểu 6 ký tự.

Đăng ký tài khoản CMD368

Bước 2: Điền thông tin cá nhân & đăng ký cmd368

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào form gồm:

  • Họ và tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Email
  • Tiền tệ: Chọn Đồng Việt Nam
  • Số điện thoại

Lưu ý: những thông tin trên cần điền chính xác và chính chủ đề phòng CMD368 yêu cầu bạn xác minh toàn khoản.

Cuối cùng bấm nút “ĐĂNG KÝ” để hoàn tất việc tạo tài khoản CMD368.

Đăng ký tài khoản CMD368